Deklaration

Foreningens navn kommer fra udstykningen af “Agergården” påbegyndt i 1967. Deklarationen for området blev tinglyst 12. marts 1968. Deklarationen er en supplerende lovgivning for området, som angiver en række særlige krav bebyggelse, anvendelse, vedligeholdelse, samt pligt til at være medlemskab af grundejerforeningen Agervænget.

Mange holdninger, ønsker og almene principper har ændret sig siden deklarationen blev tinglyst, men deklarationen er grundlæggende uændret, og forsat en væsentlig lovgivning vi som parcelejere skal forholde os til.

Deklarationen beskriver en del krav om hvad vi helt nøgternt må erkende ikke længere giver mening, men der er også rigtig mange forhold, som fortsat er de gældende og alment accepterede rammer for udviklingen i vores område. Det er kommunen, der er myndighed, hvis man skal søge om dispensation for kravene i deklarationen. Hvis der er tale om principielle sager hører grundejerforeningen, og det er vores erfaring, at kommunene generelt forsøger at følge grundejerforeningens indstillinger.

Flere af de forhold bestyrelsen beskriver i forhold til bebyggelse, anvendelse og vedligeholdelse tage udgangspunkt i deklarationen, som på mange områder tilsidesætte anden lovgivning.

Hent deklarationen som pdf her.

På ordinær generalforsamling den 24. februar 2005 blev vedtaget et sæt forvaltningsbestemmelser for grundejerforeningen. Forvaltningsbestemmelserne, der bl.a. vedrører den praktiske forvaltning af deklarationen, er retningslinjer for bestyrelsen og foreningens medlemmer.
Bestemmelserne kan således ikke tilsidesætte foreningens love, deklarationen for området eller anden lovgivning.

Hent forvaltningsbestemmelserne som vedtaget af generalforsamlingen den 24. februar 2005 her.