Parkering

Parkering er ofte et debatemne. Vi har alle forskellige opfattelser af, hvad der er “ret og rimeligt” – og i den sidste ende er det ikke grundejerforeningen, der skal fastsætte parkeringregler eller forsøge at håndhæve sådanne regler. Overtrædelse af parkeringsregler er en sag for politiet og ofte efter henvendelse fra kommunen.

Vi må antage, at alle kender de almindelige regler for parkering i henhold til færdselsloven, men det er nok de færreste, der er opmærksom på de lokale regler fastsat af Holbæk kommune. Disse regler er fastsat i en bekendtgørelse fra Holbæk kommune, og er gældende lovgivning – og supplerer således færdselsloven.

I bekendtgørelsen om standsning og parkering fra Holbæk kommune er det eksempelvis fastsat, at busser og lastbiler med totalvægt over 3500kg, påhængsvogne, trailere, traktorer samt ubrugbare køretøjer o.l. hverken må parkeres på parkeringspladserne eller vejene inden for grundejerforeningen (Dog må campingvogne parkeres for klargøring i op til 24 timer).

Af deklarationen fremgår det desuden, at hver parcel skal være indrettet til mindst 2 køretøjer. Hensigten hermed er naturligvis, at private køretøjer af enhver art skal parkeres på egen parcel.
Dette er også baggrunden for grundejerforeningens forvaltningsbestemmelser stk. 2.2. hvoraf det fremgår at:

“Parkering af medlemmernes biler bør ske på egen parcel, hvor deklarationen foreskriver parkeringsplads for mindste 2 biler. Langtidsparkering på vejene, specielt af større køretøjer bør udgås. Medlemmerne skal aktivt medvirke til at udsyn fra typiske opholdsarealer som eksempelvis opholdsstuer, udestuer og terrasser ikke generes af midlertidigt parkerede køretøjer, eller at sådanne parkeringer vanskeliggør ind- og udpassage fra parcellerne”.

Så uanset hvilken holdning vi hver især har til spørgsmål om parkering, kommer vi ikke uden om, at sund fornuft og hensyntagen til hinanden – også i forhold til den almindelige “herlighedsværdi” – er et godt udgangspunkt i dagligdagen.

Tag hensyn – parker på egen parcel. Brug parkeringspladserne til gæsteparkering, hold udsyn åben på vejene, og tænk over at din nabo eller genbo hellere ser på grøn beplantning end din bil.