Snerydning

At sikre snerydning inden for foreningens områder er en af foreningens formål i henhold til foreningens love/vedtægter.
Snerydningspligten på fortove langs parceller – i henhold til lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje – er et fælles ansvar mellem kommunene, den enkelte parcelejer og foreningen. Læs mere om emnet på linket:

https://holbaek.dk/borger/teknik-og-miljoe/veje-og-stier/snerydning-og-saltning/

Der er områder på foreningens fællesarealer hvor snerydningspligten henhører under foreningen, uagtet beskrivelsen om snerydningspligt i deklarationen. Dette begrundes i deklarationens uklare formuleringer og gældende retspraksis på området.

Bemærk at parcelejere ikke har rydningspligt på offentlige veje, med mindre dette specifikt er pålagt parcelejerne af Holbæk Kommune. En sådan rydningspligt er ikke meddelt fra Holbæk Kommune, uagtet at kommunen i offentliggørelse af deres regulativ principielt har meddelt, at man ikke forventes at ville foretage rydning af vejene i området.

Grundejerforeningen ønsker at sikre en rimelig rydning og saltning af stier på fællesarealer, samt bidrage til en rimelig fælles rydning af fortove og andre færdselsområder inden for foreningens område.

Grundejerforeningen undersøger for tiden om vi kan slippe for snerydningspligten – alternativt vil vi søge efter en ny snerydningsaftale vedrørende vores stisystem på fællesarealerne.

HUSK – Den enkelte parcelejer har forpligtelsen og ansvaret for snerydning af fortove i henhold til gældende lovgivning!

Har du spørgsmål til foreningens fælles snerydningspligt, kan du henvende dig til foreningen via e-mail.