Spørgsmål og svar

På denne side vil vi løbende publicerer generelle spørgsmål og svar (FAQ)…

Denne “FAQ” vil i første omgang behandle typiske spørgsmål bestyrelsen modtager fra medlemmerne.
Fx spørgsmål vedrørende ændringer bebyggelse på parcellen, trafikforhold, grønne arealer, samt administrative spørgsmål (betaling af kontingent) o.l.

Er der medlemspligt af grundejerforeningen?

Ja – Medlemspligten fremgår af Deklarationen. Det er parcelejers pligt, at holde foreningen orienteret om ejerforhold – herunder navn og adresse på parcelejer. Manglende orientering om ændringer i ejerforhold, fx ændret adresse kan medføre pålæg om betaling af administrationsgebyr ved førstkommende kontingentopkrævning. Parcelejere opfordres i øvrigt til at gøre brug af muligheden for at tilmelde sig opkrævning via PBS – Dette gøres ved at tilmelde sig PBS-ordningen for GF Agervænget (Se under økonomi)

Hvorfor er foreningen medlem af PL?

Der er 2 væsentlige årsager til at foreningen er medlem af Parcelhusejernes landsforening. For det først har vi derved mulighed for at deltage i en gruppeforsikringsordning, så vi få alle de forsikringer, vi mener er nødvendige, til en væsentlig billigere pris end hvis vi skulle tegne disse selv. For det andet får både bestyrelsen og det enkelte medlem adgang til gratis rådgivning (inden for visse rammer og betingelser). Som ekstra “bonus” modtager alle medlemmer personligt eksemplar af PL’s medlemsblad.

Hvem vedligeholder de mindre stier mellem parcellerne?

Vedligeholdelse af fællesarealer er grundlæggende en fælles opgaver for foreningens medlemmer og de mindre stier mellem parcellerne indgår som en del af foreningen fællesareal. Fra områdets udstykning og frem til i dag har der visse steder været foretaget beplantning af de tilstødende parcelejere. Ansvaret for vedligehold disse steder må således være den respektive parcelejer, uagtet at det formelt er fællesareal. Desværre har vi konstateret, at der mange steder ikke har været udført tilstrækkelig vedligehold. Foreningen har derfor gennemført en generel rydning, med henblik på sikring af muligheden for effektiv løbende vedligehold uden store økonomiske omkostninger for foreningen.